TOEKOMSTBESTENDIGE TRAININGEN
VOOR AMBITIEUZE BEDRIJVEN

Een fysieke of digitale training organiseren? Wij nemen graag alle regelzaken van u over. We werken daarbij met de nieuwste IT-cloudsystemen.

 

Een docent, trainer of bedrijf die de organisatie van haar trainingen uit handen willen geven. Wij regelen alles.

INSCHRIJVEN HERMAN VEERBEEK: WOEDE, WROK EN WRAAK

Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van een workshop van Herman Veerbeek? Kies dan een workshop uit onderstaand inschrijfformulier.

Startdatum Basiscursus:

Woensdag 18 september 2024 (ONLINE)

Vrijdag 15 november 2024 (Fysiek)

Plaats:
Indien ONLINE: U ontvangt 2 dagen voor aanvang de login & wachtwoord.

Indien fysiek: Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht.
Adres: Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

Tijd: (ONLINE of Fysiek)
09.30 - 16.30 uur

PE-toekenning:
VEN:  6 PE-punten
FGzPt: 6 PE-punten
VGCt: 6 PE-punten
NIP: 6 PE-punten

Kosten:
€ 272,25 incl. BTW indien ONLINE en € 325,- incl. BTW indien FYSIEK.
De hoofdstukken uit het "Praktijkboek EMDR deel II, toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen". (Pearson: Amsterdam) van: Oppenheim, H., Hornsveld, H, Broeke, E. ten en Jongh, A. de (red.), hoofdstuk 8: EMDR bij boosheid door Veerbeek, H.J. & Ten Broeke, E. (2016). (pag 285-335), zullen u na betaling van het cursusgeld in PDF-vorm worden toegemaild.

Algemeen:
Behandelaars in zowel de reguliere GGZ als in de forensische sector worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met trauma gerelateerde gevoelens van woede, wrok en/of wraak. Effectieve behandeling van geinternalisereerde symptomen ten gevolge van een trauma, zoals angst, schrikachtigheid, flashbacks en nachtmerries, is inmiddels ruim voorradig (Imaginaire exposure, het standaard EMDR protocol, schrijfopdrachten, enz).
Wanneer in de therapie ook geëxternaliseerde symptomen naar voren komen, zoals verhoogde prikkelbaarheid, woedeaanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woede-ruminatie), staat de therapeut vaak met lege handen.

Inhoud Workshop:
In deze workshop wordt het EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze geëxternaliseerde symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en met gebruikmaking van videomateriaal.

Doelstelling:
De cursist is na afloop van de workshop in staat om woede- en wraakproblematiek met gebruikmaking van het wraakprotocol adequaat te indiceren en op maat te behandelen. De cursist weet, welke plaats het wraakprotocol in de gehele behandeling kan innemen.

Doelgroep:
Therapeuten die minimaal de erkende EMDR beginnerscursus hebben afgerond en in de praktijk te maken hebben met agressie- en/of wraakproblematiek.

Docent:
Herman Veerbeek, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR Supervisor

Startdatum:
Datum: De datum voor de verdiepingsdag in 2024 is nog niet bekend.


Tijdstip:
09.30 uur - 16.30 uur


Maximaal aantal deelnemers:
25


Prijs:
€ 325 (incl. BTW) (incl. koffie/thee en lunch)

Locatie:
De verdiepingsworkshop vindt plaats in Vergadercentrum Vredenburg Utrecht.

Tijd:
09.30 - 16.30 uur

Accreditatie:
FGzPt: 7 PE-Punten, NIP: 6 PE-Punten, VEN: In aanvraag

Informatie:
De terugkomdag is bedoeld voor mensen die de workshop EMDR protocol Woede, Wrok en Wraak van een hele dag hebben gevolgd.
De Vragenlijst Gerichte Boosheid wordt gebruikt om de houding van de therapeut tegenover boosheidsensaties nader te verkennen. Imaginaire technieken worden toegepast om deze boosheidssensaties te ontdoen van morele en andere ‘filters’; middels een presentatie wordt een update gegeven van de theoretische en psychotherapeutische noties, die aan het protocol en aan de vragenlijst ten grondslag liggen. Het hoofdstuk ‘EMDR bij Boosheid’ van EMDR praktijkboek deel II (Veerbeek & Ten Broeke, 2016) zal daarbij als uitgangspunt dienen, als wel validatiegegevens betreffende de Vragenlijst Gerichte Boosheid (Veerbeek, in voorbereiding).
Het accent deze dag ligt op het uitbreiden van technieken en verfijnen van vaardigheden in het uitvoeren van het protocol bij ‘moeilijke clienten’. Dit gebeurt aan de hand van door de deelnemers ingebracht video of audiomateriaal en door middel van demonstraties aan de hand van door deelnemers ingebrachte dilemma’s.

09:00 uur
Binnenkomst met koffie/thee

09:30 uur
Start workshop
Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van de dilemma’s waarmee de deelnemers in het werken met het protocol zijn geconfronteerd. Daarbij is aandacht voor problemen in de toepassing van het protocol, maar ook problemen aangaande de therapeutische relatie en veiligheidsvraagstukken. Nader wordt de houding van de deelnemers tegenover boosheid nader verkend door middel de Vragenlijst Gerichte Boosheid en aanvullende imaginaire technieken.

10.30 uur
De kernbegrippen uit het protocol worden in een presentatie nog eens voor het voetlicht gebracht. Hierbij wordt expliciet stilgestaan bij toepassing van functieanalyse en betekenisanalyse bij agressieproblematiek. De consequenties worden doorgewerkt van een goede betekenisanalyse: identificeren van referentiële problematiek en die dan ook met het EMDR protocol behandelen als zijnde triggers die posttraumatische woede opwekken. Daarnaast wordt uiteengezet wanneer cognitieve technieken (Top-down) beter kunnen worden toegepast en wanneer experimentele technieken meer op hun plaats zijn (Bottom-up). Senso-motorisch georiënteerde traumatechnieken worden besproken en vergeleken met Imaginaire exposure en standaard EMDR. Nader wordt ingegaan op het model wat aan de Vragenlijst Gerichte Boosheid ten grondslag ligt en op welke fronten vermindering van klachten verwacht mag worden na toepassing van dit protocol.

11.00 uur: Pauze

11:15 uur
Bespreking video- en audiomateriaal
Aan de hand van door de deelnemers meegenomen video- of audiomateriaal worden de verschillende fasen van het protocol nauwgezet doorgenomen met als doel: fine-tuning van de toepassing van het protocol. Vooral wordt gelet op de vraag vanuit welk kanaal de cliënt in proces is: vanuit de neo-cortex (rationeel) of limbisch systeem en reptielenbrein (vanuit de senso-motoriek, aangejaagd door adrenaline en autonome reacties….)

13.00 uur: Lunch

14.00 uur
Demonstratie a.h.v. knelpunten in toepassing bij ‘moeilijke mensen’

14.15 uur
Vervolg bespreking video- en audiomateriaal.

15.00 uur Pauze

15.15 uur Vervolg bespreking video- en audiomateriaal en resterende dilemma’s

16.30 uur Einde

Wat is Training zonder zorgen?

u focust op inhoud, wij op organisatie

Als u trainingen voor uw medewerkers, freelancers of klanten wilt organiseren, dan komt daar veel bij kijken. Van uitnodigingen versturen en inschrijvingen verwerken tot planningen maken en betalingen regelen. TrainingZonderZorgen neemt u de complete organisatie van uw training uit handen.

We werken met de nieuwste IT-cloudsystemen, zodat het administratieve proces geheel geautomatiseerd en foutloos verloopt. U kunt zich focussen op de inhoud van uw training, wij regelen de rest.

Digitaal en Fysiek

Trainingen organiseren we ook digitaal. Dankzij online toepassingen als Zoom is het niet meer nodig om op locatie te verschijnen, maar kunnen deelnemers uw training zonder problemen digitaal volgen. Dat scheelt reistijd én geld: win-win dus!

Digitale Trainingen

Digitale trainingen zijn een efficiënte manier om op te leiden. Training Zonder Zorgen neemt graag de organisatie van digitale trainingen van u over. We hebben videoconferentielicenties bij verschillende partijen, dus we werken altijd met het kanaal dat het beste bij uw training past.

Fysieke Trainingen

Wilt u uw medewerkers of klanten opleiden op een fysieke locatie, dan ondersteunt Training Zonder Zorgen u daar graag bij. Van geautomatiseerde inschrijvingen tot het regelen van betalingen en locaties: wij nemen u graag alle regelzaken uit handen. U heeft nergens meer omkijken naar.

Waarom Training zonder zorgen?
 • Geautomatiseerde administratieprocessen

  De organisatie van uw training verloopt probleemloos, dankzij de nieuwste digitale systemen. Alle data verwerken we in de cloud.

 • Ons ervaren team neemt u alle regelzaken uit handen

  Geen zorgen: wij zorgen dat uw training of workshop tot in de puntjes is georganiseerd.

 • We denken mee over inhoud en strategie

  We zijn meer dan een regelneef. Samen maken we van uw training een groot succes.

 • Altijd klaar op knelpunten op te lossen

  We zijn 100% betrokken bij uw training of workshop.U kunt ons altijd bellen: wij lossen alles op.

Overzicht Trainingen

EMDR
KinD & Jeugd

Online inschrijfformulier
Meerdaagse trainingen

Werken met Verhalenmethode

Online inschrijfformulier
1 daagse training

Diagnostiek volgens het Gevolgenmodel

Online inschrijfformulier
3-daagse training

EMDR
KinD & Jeugd

Online inschrijfformulier
Meerdaagse trainingen

Werken met Verhalenmethode

Online inschrijfformulier
1 daagse training

Diagnostiek volgens het Gevolgenmodel

Online inschrijfformulier
3-daagse training

Daikin Nederland

Complete ontzorging bij
Meerdaagse trainingen

NEI

Online inschrijfformulier
Meerdaagse trainingen

EMDR bij SOLK

Online inschrijfformulier
1 daagse workshop

Daikin Nederland

Complete ontzorging bij
Meerdaagse trainingen

NEI

Online inschrijfformulier
Meerdaagse trainingen

Workshop EMDR bij SOLK

Online inschrijfformulier
1 daagse workshop

EMDR
KinD & Jeugd

Online inschrijfformulier
Meerdaagse trainingen

Werken met Verhalenmethode

Online inschrijfformulier
1 daagse training

Daikin
Nederland

Complete ontzorging bij
Meerdaagse trainingen

Diagnostiek volgens het Gevolgenmodel

Online inschrijfformulier
3-daagse training

NEI

Online inschrijfformulier
Meerdaagse trainingen

EMDR bij SOLK

Online inschrijfformulier
1 daagse workshop

Laten we kennismaken

Elke samenwerking begint met een goed gesprek. We nemen graag de tijd om uw wensen te bespreken, de mogelijkheden te verkennen en zo de basis te leggen voor succesvolle fysieke of digitale trainingen.

 

Heeft u interesse? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.